Vår teknik skapar problem

Det finns teknik vi inte klarar oss utan, som inom sjukvården till exempel. Men det finns också massor av teknik som vi faktiskt inte behöver,men ändå gärna vill ha. En av de sakerna är mobiltelefonerna. De är inte livsnödvändiga, vi klarade oss ganska länge utan dem, men har ändå blivit en oumbärlig del av våra liv. Vad många inte tänker på är att den teknik som används också skapar problem. Det behövs råvaror till att skapa både själva smarttelefonen, men också till batterierna. Att bryta dessa råvaror är farligt, och det är inte helt ovanligt att se barnarbetare göra jobbet. För att komma bort från detta måste vi rikta in oss på att få fler gröna alternativ till dagens teknik, och det är där dagens genier bör lägga allt sitt fokus. 

Batterierna är nog värst

Jag menar inte att jag kan allt om teknik, långt ifrån. Jag kan däremot läsa mig till en hel del och det har under året kommit flera larmrapporter om dåliga förhållanden i gruvor i u-länder. De jobbar 16 timmar om dagen för skitsummor, för att du och jag ska kunna byta mobil en gång om året. Kan man komma på en lösning som gör att just batterier blir mer miljövänliga, och att de råvaror som behövs bryts på rätt sätt, så har vi kommit långt. Vi måste nog alla ta oss en funderare för att vi ska nå dit, som; Behöver jag en ny telefon? 

2 Jan 2019