Utveckling av programvara som ett projekt

Om man som Mikael Sundström har en idé om att utveckla en grön programvara, så är det en god idé att lägga upp det hela som ett projekt. Särskilt om det utmynnar i att skapa ett helt företag kring det. Även ni som redan är företagare kan ha behov av att använda er av projekthantering. Det finns redan idag många företag och organisationer som väljer att organisera hela eller delar av sin verksamhet som ett projekt. De har insett hur många fördelar detta ger samt hur mycket smidigare lösningarna blir. För att kunna leda ett projekt så är det mycket bra att kunna projektledning. Om du inte har erfarenhet av detta så kan du gå en utbildning inom det. På projekthantering.se hittar du både intensivkurser och kurser som sträcker sig över 5 månader.

Vad är egentligen ett projekt?

När det kommer till projekt, vad är egentligen det? Och var innebär projektledning? Ända sedan civilisationens början så har det funnits olika projekt. Det är varje gång något byggs eller anläggs. Projektledning är alltså att leda ett projekt inom detta. Projekt och projektledning innebär planering, att hitta rätt resurser samt genomföra och nå det mål man satt upp. Med hjälp av en projektledare och team så kan även ni genomföra diverse projekt på ert företag. Genom tiderna har många olika projekt genomförts så som Kinesiska muren, Columbus Amerikaresa och byggnader så som flera slott runt om i världen. Även Öresundsbron och annat i Sverige är ett projekt.

13 Feb 2016