Att göra en riskanalys

Om man som Mikael Sundström har en idé om att utveckla en grön programvara, så är det en god idé att först göra en riskanalys. Att utveckla och komma fram till hur det ska ske via en riskanalys är en bra start innan man genomför sitt projekt. Det gäller både programvaror så väl som andra arbetsinsatser. Riskanalys görs för att bedöma sannolikheter för oönskade händelser och konsekvenser och företaget kan förebygga dem innan de uppstår. Detta är något som tidigare varit en mycket svår och jobbig process. Nu finns det dock nya lösningar som underlättar för dig att genomföra en riskanalys.

Applikation till mobilen underlättar riskanalys

21st Century Mobile är ett företag som har utvecklat en applikation till mobila enheter. Det gör att du med din iPhone eller din Android kan använda denna app för att underlätta ert arbete med att göra en riskanalys. Med appen får du en stabil plattform som prövats tillräckligt mycket för att kännas helt trygg. Du kan även få särskilda lösningar, anpassade efter era unika behov.

Hur fungerar applikationen?

Du laddar ner appen sedan fungerar det på följande vis;

  • Du väljer i applikationen den typ av arbete som ska utföras och sedan knappar du in order- eller referensnumret
  • Bocka av de punkter som är väsentliga för det arbete som ska äga rum och sedan trycker du på skicka
  • Ditt formulär sparas i applikationen och arbetet kan sätta igång
  • Alla riskanalyser sparas så att du kan arbeta med olika projekt parallellt, samt använda analyserna i det ständigt pågående arbetet med att förbättra och utveckla arbetsmiljöpolicyer.
  • Alla dina analyser sparas i din meny och alla analysdetaljer finns tillgängliga
3 feb 2016